homepage-activities

Инвестиционно проектиране

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

  • За нашите клиенти ние извършваме необходимите проучвания относно бъдещото строителство в конкретния поземлен имот-градоустройствен статут, начин на трайно ползване, наличие на инженерна инфраструктура-ток, вода, канализация, газ, захранване с телефон и др.

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ

  • Ние изготвяме необходимия анализ на бъдещия строеж при детайлно проучване на теренните условия и градоустройствената основа за постигане максимална информираност на клиента и оценка на разходите, свързани с инвестиционния процес. Ние предлагаме решения, обосноваващи се на натрупания опит, за максимално оптимизиране на бъдещия строителен продукт.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОEКТИРАНЕ

АВТОРСКИ НАДЗОР

Консултация по проект