Енергийна ефективност

Енергийна ефективност „Инфраконсулт Груп“ ООД е вписана в публичния регистър на Агенцията за Енергийна ефективност на лицата, извършващи енергийно обследване и сертифициране на сгради с идентификационен №00407/2015 г.ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ Съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда,…